Es poden publicar a l’aula els treballs acadèmics dels estudiants?

Només es poden difondre a l’aula els treballs acadèmics dels quals es disposi l’autorització de l’estudiant que en sigui l’autor o la persona titular dels drets d’explotació.

En cas que el treball que es vol fer servir estigui disponible en algun altre lloc web, s’haurà de comprovar amb quin tipus de llicència s’ha publicat el document per a valorar si l’ús que se’n vol fer és possible o no. Així mateix, a l’aula virtual s’haurà d’incloure la citació bibliogràfica per a referenciar l’obra.

En el cas concret de les tesis doctorals, un cop aprovada, la tesi s’ha d’incorporar a un repositori institucional a fi que sigui lliurement consultable, excepte en circumstàncies especials, tal com estableix el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. Per tant, si no es disposa de l’autorització del doctorand o de la llicència de difusió en obert que permeti incloure-la a l’aula virtual, sempre es podrà referenciar la tesi mitjançant la corresponent citació bibliogràfica.