Es pot fer servir una imatge trobada a Google?

El fet de trobar una imatge, un vídeo o un text a internet no implica que es pugui baixar aquest material i incloure’l a l’aula, en un document o en una pàgina web que el PRA o professor col·laborador elabori sense la necessitat de demanar cap tipus d’autorització: el fet que sigui a internet no vol dir que es pugui emprar lliurement.

Els drets morals i patrimonials d’una obra pertanyen a la persona que l’ha creat, tant si ho especifica (per exemple, mitjançant el símbol © al costat del seu nom) com si no; així, doncs, per defecte es considera que té reservats tots els drets.

Si la imatge es fa servir en l’àmbit educatiu es podria considerar la possibilitat d’acollir-se al límit del dret de citació, que permet la inclusió en una obra pròpia d’obres alienes subjectes a drets d’autor per a fer-ne un ús educatiu sense necessitat de sol·licitar autorització sempre que:

  • Es tracti d’obres ja divulgades.

  • La inclusió es faci a manera de citació o per a fer-ne una anàlisi, comentari o judici crític.

  • Tingui finalitats docents o de recerca en la mesura justificada per la incorporació.

  • S’esmenti el nom de l’autor i la font de l’obra emprada.

Malgrat la possibilitat de valorar aquesta opció, en cap cas s’hi poden incloure imatges que no tinguin una llicència que hagi alliberat els drets que en permetin l’ús, i fins i tot en aquest cas se n’ha de citar la font i l'autor.