Un PRA o Professor col.laborador de la UOC pot difondre a l’aula virtual un material UOC del qual sigui autor?

No. L’autor d’un material didàctic de la UOC en cedeix a la Universitat en règim d’exclusiva els drets d’explotació, per tant, qui té la facultat de difondre a l’aula virtual un material d’aquest tipus és la UOC i no l’autor.