Un PRA o Professor col.laborador pot difondre a l’aula virtual un material del qual sigui l’autor i respecte del qual no hagi cedit drets a la UOC?

El responsable del que es penja a l’aula virtual és en darrer terme la Universitat. Per tant, en cas que l’autor hagi elaborat l’obra en el marc de les activitats docents de la UOC i com a docent de la Universitat i no hagi signat cap contracte d’autoria o de consultoria, com a professor/autor haurà de publicar-ne el contingut amb una llicència de difusió en obert o autoritzar de forma expressa la UOC perquè publiqui l’obra a l’aula.

Si l’obra s’ha elaborat fora de l’àmbit docent de la UOC, l’autor pot autoritzar de forma expressa la UOC perquè faci servir l’obra a les aules del docent i la difongui a l’aula virtual sempre que l’autor sigui el titular dels corresponents drets d’explotació i no hagi efectuat amb anterioritat cap cessió en exclusiva a tercers. En cas que hagi fet aquesta cessió, l’autor només podrà difondre el material a l’aula si disposa de l’autorització corresponent del titular dels drets d’explotació.