Formació en competències informacionals

Materials d'autoformació que t'ajudaran a adquirir les competències bàsiques per a ser autònom en l'accés a la informació i la seva gestió i ús, per mitjà dels continguts i serveis de la Biblioteca.

Què és la identitat digital?

Bases de dades

Com funcionen les bases de dades.
Com funcionen les bases de dades.
Aranzadi
Base de dades de l'àmbit del dret.
Vlex
Base de dades de legislació i jurisprudència (autonòmica, estatal i comunitària) a text complet.
La Ley
Sistema integrat d'informació jurídica.
Factiva-Reuters
Factiva-Reuters és una base de dades de premsa i actualitat econòmica molt important, disponible a la Biblioteca.

Cerca d'informació especialitzada

Com es poden trobar tesis
Com localitzar i consultar tesis doctorals.
Com es poden trobar patents
Les patents es poden trobar en codi obert per mitjà de la xarxa internet. Hi ha molts cercadors de patents.
Com es poden trobar dades estadístiques
Les agències o instituts estadístics són les entitats que recullen, processen i distribueixen dades estadístiques.
Són documents que recullen especificacions metodològiques i tècniques
L'avaluació de la informació
L'avaluació de la informació

Publicación de trabajos académicos

Normalització dels noms d’autor
Normalització dels noms d’autor
Competències Informacionals - Llicencia Creative Commons
Creative Commons és una organització sense ànim de lucre per reduir les barreres legals per a compartir continguts.
Factor d'impacte
El factor d’impacte és un indicador bibliomètric que indica la visibilitat que tenen les revistes acadèmiques.
Com es poden cercar citacions a ISI Web of Science.

Ús de obres amb llicència Creative Commons

Organització Creative Commons
Organització que desenvolupa plans per reduir les barreres legals de la creativitat.
Youtube Creative Commons
Biblioteca de Creative Commons accessible amb l’opció YouTube Video Editor d’aquesta plataforma (amb atribució).