Coneix-nos

Coneix l’equip de professionals de la Biblioteca: la seva formació acadèmica, la seva trajectòria professional i a què dediquen el temps lliure.

La Biblioteca de la UOC estableix convenis i acords amb altres biblioteques i institucions per millorar els serveis als usuaris i treballar conjuntament en temes d’interès comú.
La pertinença a consorcis, xarxes i grups de treball i l’establiment de convenis són aspectes clau.
El Pla Estratègic de la UOC és el full de ruta que acompanya a l'estratègia de la universitat.
La Biblioteca està intensament vinculada al desplegament dels sistemes interns de garantia de la qualitat, i participa en totes les iniciatives per a la millora contínua dels processos que s'hi impulsen.
Apunta’t a les pràctiques de la Biblioteca de la UOC. Aprendràs sobre biblioteconomia i documentació, recursos d’aprenentatge, comunicació o anàlisi de dades.