Sobre la Biblioteca

La Biblioteca de la UOC forma part del model educatiu de la UOC i és un servei clau de suport a l’aprenentatge, la docència, la recerca i la gestió, que la Universitat posa al teu abast.

Neix i es desenvolupa a la xarxa des dels inicis de la mateixa UOC; és per tant una eina entesa en i des de la virtualitat, pensada per satisfer les necessitats dels usuaris propis i també de qui tingui en la xarxa el seu entorn de recerca, formació i documentació acadèmica.

La Biblioteca és accessible des de les aules, des del Campus Virtual i des del portal de la UOC.

 

La Biblioteca està intensament vinculada al desplegament dels sistemes interns de garantia de la qualitat, i participa en totes les iniciatives per a la millora contínua dels processos que s'hi impulsen.
El Pla Estratègic de la UOC és el full de ruta que acompanya a l'estratègia de la universitat.
Memòria de l'activitat desenvolupada per la Biblioteca de la UOC.
La pertinença a consorcis, xarxes i grups de treball i l’establiment de convenis són aspectes clau.
La Biblioteca de la UOC estableix convenis i acords amb altres biblioteques i institucions per millorar els serveis als usuaris i treballar conjuntament en temes d’interès comú.
Apunta’t a les pràctiques de la Biblioteca de la UOC. Aprendràs sobre biblioteconomia i documentació, recursos d’aprenentatge, comunicació o anàlisi de dades.