Joaquim Espín

Joaquim Espín
Perfil: 
Biblioteca per a la Recerca
Àmbits de treball: 
Aprenentatge en línia, Accés obert, Biblioteques digitals, Formacions, Ciberinvestigació

Com et pot ajudar en Joaquim?

És bibliotecari de suport a la recerca de la Biblioteca de la UOC. La seva feina consisteix a treballar al costat del personal investigador durant el procés de la seva recerca. Concretament, en Joaquim s'ocupa de resoldre consultes relacionades amb la gestió de cerques bibliogràfiques.

També participa en el redisseny dels serveis i formacions per a la recerca. La Biblioteca escolta el personal docent i investigador per adaptar-se a les seves necessitats informatives.

Com la resta de companys de la Biblioteca, atén les consultes que arriben al servei La Biblioteca respon.

Educació i trajectòria professional

Ha dedicat una gran part de la seva experiència professional a activitats de gestió estratègica del coneixement, dinamització i comercialització de la innovació, ciberinvestigació i a l'àmbit de l'e-learning.

És llicenciat en Documentació (UB), postgraduat en Vigilància Tecnològica i Intel·ligència Competitiva (IDEC, UPF), màster en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC) i màster en Innovació i Emprenedoria (OBS, EAE, UB).

Més informació

  

Interessos personals

Les pràctiques esportives i de benestar xineses.