Docència

T'oferim un conjunt de serveis i recursos per fer més efectiva la teva activitat de docència.

Eina per a entrar totes les peticions de recursos externs i propis.
Sol·licita una cerca de recursos d’aprenentatge a mida de la teva activitat docent; per a preparar la docència d’una nova assignatura, redissenyar-ne una d’existent o bé desplegar un nou programa.
Encarrega una nova autoria com a recurs d’aprenentatge de l’assignatura, revisa i actualitza els recursos que ja es fan servir, i fes el lliurament d’originals dels autors/es per a editar-los.
Sol·licita i renova els recursos d’aprenentatge externs amb gestió de drets d'autor (capítols, articles, enllaços web, entre d'altres) i/o que requereixen una adquisició prèvia (programaris, ginys, pel·lícules i llibres-manuals, etc.).
Crea i renova la bibliografia recomanada de les teves assignatures
Sol·licita que s'afegeixi un recurs d'aprenentatge UOC ja existent i creat originàriament per a una altra assignatura, a les teves assignatures.
Demana un recull de recursos: documents, eines i webs sobre un tema concret, per a fer-ho servir durant la docència de les teves assignatures.
Publica al repositori institucional de la UOC, O2, les publicacions digitals en accés obert elaborades en el desenvolupament de les activitats acadèmiques i de docència.
Demana la incorporació del bibliotecari/a a l'aula com a formador. Descobreix l'itinerari de formació per autors i professors.
El Zoom als recursos d'aprenentatge és un servei a mida per a revisar qualitativament els resultats i les preguntes obertes de les enquestes de satisfacció* sobre els aspectes relacionats específicament amb els recursos d'aprenentatge.

Equip de suport a la docència

Biblioteca per a l'Aprenentatge
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Biblioteca per a l'Aprenentatge [Directora]
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Biblioteca per a l'Aprenentatge