El model de recursos d'aprenentatge (Repte-Niu)

1. El model

El model educatiu de la UOC, bases i evolució (veure document)

 

eLC kit (veure enllaç

 

Què és un NIU? (veure document

El NIU és una estructura tipus mosaic que permet a l'estudiant veure quina és l'activitat que ha de resoldre i quins són els recursos d'aprenentatge proposats per a resoldre-la.

Alguns exemples: Exemple de NIU real (aula eLicense)Exemple visual del NIU IIExemple visual del NIU III

 

Què és un OU? (veure document)

L'OU és la unitat mínima d'un NIU. És cadascun dels recursos d'aprenentatge que inclouen les orientacions pel seu millor aprofitament. Un OU pot ser textual, audiovisual, etc.

 

- Què és el vídeo-repte? (veure document)

És el vídeo en el qual el professor responsable de l'assignatura explica el repte o l'activitat de l'assignatura en el marc del nou model de recursos d'aprenentatge, PLA-NIU. 

 

EDNA: l'eina de configuració dels Nius des de l'aula (veure vídeo)

 

- Manual d’ús de l’eina EDNA (veure document)

2. Els Recursos d'aprenentatge

- El Catàleg de Recursos d’aprenentatge (veure enllaç

 

- El Punt d’Entrada de Recursos d’aprenentatge (veure enllaç

 

Com treballar amb el Punt d'entrada de recursos d'aprenentatge (PERA)? (veure enllaç)

 

- La Cerca de Recursos d’Aprenentatge (veure enllaç

 

- El Calendari de Recursos d’Aprenentatge (veure enllaç

 

- Les Directrius per a la selecció i ús dels recursos d'aprenentatge de les assignatures (veure enllaç

 

Què són els continguts de creació pròpia?

Són els recursos d'aprenentatge que s'han de crear de nou i que poden necessitar un encàrrec d'autoria, independentment de si es tracta de formats editorials o de formats audiovisuals.

 

- Què són els recursos externs? 

Són els recursos d'aprenentatge ja creats, propietat de tercers, que poden ser d'accés obert o que en alguns casos poden necessitar una gestió dels drets d'autor o, fins i tot, una subscripció o l'adquisició prèvia per a poder-hi donar accés des de l'aula.

Enllaç a l'apartat Cerca de recursos d'aprenentatge i també a Gestiona els recursos d'aprenentatge externs.

 

Quin és el procés d’encàrrec de recursos d’aprenentatge i amb quines eines compto? (veure vídeo)

3. Rols

 

- Què fa un PRA? (veure document)

El professor responsable de l'assignatura s'encarrega de dissenyar l'assignatura, fer els encàrrecs de recursos d'aprenentatge per al Niu (externs i de nova creació), validar els continguts de les autories encarregades i produir les orientacions per als recursos que es mostraran a les seves aules.

 

- Què fan l'Assessor en el disseny pedagògic i el Curador de continguts per al NIU? (veure document)

 

- Què fa el Bibliotecari?

El Bibliotecari acompanya al professor en el disseny de l'assignatura posant el focus en els recursos que es necessitaran. Assessora en l'adequació dels recursos documentals al disseny que s'està elaborant, ajuda a descobrir-ne dins de les col·leccions de la Biblioteca i elabora el pressupost resolent els dubtes sobre les necessitats que sorgeixen durant les sessions de treball tant sobre recursos externs com els de producció pròpia.

4. Què cal fer per a modificar un Niu?

En el cas que hàgiu detectat que un repte no funciona i sigui millor adaptar-lo o bé que els recursos que s’havien pensat inicialment siguin millorables, podeu fer-hi les modificacions que considereu necessàries.

 

Els canvis que necessiteu implementar poden ser, bàsicament, de tres tipus:

- Afegir recursos nous
- Eliminar recursos existents
- Substituir recursos actuals per d’altres

En aquest document us expliquem quins passos heu de seguir quan voleu fer qualsevol tipus de millora en un Niu.