Formació a l'aula

Demana la incorporació del bibliotecari/a a l'aula com a formador en els àmbits d'expertesa que són propis de la Biblioteca,

Descobreix l'itinerari de formació per als autors/es de recursos d'aprenentatge de la UOC, i tot un seguit de recursos de formació adreçats als professors/es responsables d'assignatures en relació als recursos d'aprenentatge (selecció, gestió i avaluació).

Demana la incorporació del bibliotecari a l'aula com a formador/a en els àmbits d’expertesa que són propis de la Biblioteca.