A-Z Revistes i llibres electrònics

Si saps el títol de la revista o llibre electrònic que busques, fes servir aquest cercador.

Podràs consultar en un sol clic el fons de títols de revistes i llibres electrònics disponibles a la Biblioteca de la UOC. Ho pots fer de dues maneres:

  • Per mitjà d’una llista A-Z,
  • Per mitjà d’una paraula que forma part del títol.

Un cop a la pàgina de resultats, fes servir els filtres per a afinar els continguts.

Consulta una revista o llibre electrònic


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z