Alimentació i gènere

Monogràfic d'alimentació amb enfocament de gènere dividit en tres apartats: el primer tracta l'accés a l'alimentació i la importancia del gènere en la producció d'aliments; el segon se centra en els rols de gènere en l'alimentació i en la tria d'aliments, i l'últim analitza la relació entre alimentació, gènere i publicitat i la manera com ens afecta.

Última actualització: 
20.04.21

Accés a l'alimentació

Guia que destaca la importància de l'equitat de gènere en l'agricultura i l'alimentació.
Food for Health, Food for Wealth
Obra que explora la importància de la salut, el consum i la identitat.
Gender and food security - Viquipèdia
Gènere i seguretat alimentària (gender and food security) a la Viquipèdia en anglès.
¿Cuál es el rol de la mujer en la seguridad alimentaria?
Article que analitza per què hauríem d'invertir en agricultura amb enfocament de gènere.
Gender Norms and Food Behavior
Article sobre normes de gènere i comportament en l'alimentació.
Alimentación y justicia de género: el debate blog channel
Blog amb deu entrades d'Oxfam que tracten la rellevància de les dones en l'agricultura.
The Gender Dimensions of Food and Nutrition Security in the context of Climate Change - Mary Robinson Foundation
Vídeo que parla sobre com el canvi climàtic afecta la seguretat alimentària.

Rols de gènere i tria d'aliments

Estudi que examina com els estereotips culturals de gènere influeixen directament en la preferència d'aliments.
Anthropology of Food and Nutrition, Volume 2, Food Preferences and Taste
Obra que explora les preferències alimentàries i el gust segons el gènere.
Alimentación, pobreza y desigualdad de género
Article que tracta el tema de les pràctiques alimentàries dins de la família.
The culture of cuisine: Is food gendered?
Article que tracta els prejudicis en la tria d'aliments, el màrqueting estereotipat i els riscos per a la salut.
Emily Contois on Food, Gender & Health in U.S. Popular Culture
Exposició d'Emily Contois que parla de la tria d'aliments segons el gènere.
Relationship between gender and food roles in the family
Article que examina com els rols masculins i femenins actuen en les tasques de la llar.
Alimentación, trabajo y género. De cocinas, cocineras y otras tareas domésticas
Article que analitza com, culturalment, les tasques domèstiques d'alimentació s'han atribuït a tasques femenines.
Eating Meat Makes You Sexy: Conformity to Dietary Gender Norms and Attractiveness
Estudi que se centra en els rols de gènere en l'alimentació i en la tria d'aliments dels homes.
Gender Pressures may Affect Dietary Choices
Article que parla de com els hàbits alimentaris estan psicològicament associats a un gènere o un altre.

Alimentació, gènere i publicitat

La publicidad de comida sigue alimentando estereotipos de género
Article que estudia com la publicitat continua augmentant els estereotips de gènere en l'alimentació.
Alimentación, género y publicidad. De cómo nos hacen creer que queremos lo que no necesitamos
Article que tracta la manera com la publicitat d'aliments dirigida a les dones està basada en la bellesa.
Food and Gender
Vídeo amb diferents anuncis publicitaris de menjar que mostren com s'adjudica un gènere als diferents aliments.
Food is Love: Food Advertising and Gender Roles in 20th-Century America
Estudi que analitza la publicitat relacionada amb el menjar durant el segle XX a Amèrica.