Ciutat, urbanisme i gènere

Recull de recursos sobre la ciutat feminista i l’urbanisme amb perspectiva de gènere per construir ciutats més conciliadores i inclusives.

Última actualització: 
05.03.21

El concepte "Ciutat feminista"

Ciutat feminista
Exposició de Ellie Cosgrave sobre com haurien de ser les ciutats des d’una perspectiva feminista.
Ciutat feminista
Llibre de Leslie Kern que ofereix una visió alternativa a les ciutats creades i habitades per homes.

Xarxes i organitzacions internacionals

Metropolis
Metropolis advoca per una governança metropolitana compromesa que atengui la vida social.
El principal objectiu de l'Observatori és ajudar a desenvolupar polítiques per a la igualtat entre dones i homes.
Red de mujer
La xarxa està constituïda per institucions i dones compromeses amb la promoció dels drets de les dones.
Unigender
Hub entre UNHabitat i les universitats amb l'objectiu d'ampliar la base i promoure la transferència de coneixement.

Col·lectius

Ciscsa
Organització argentina que busca incidir en les polítiques públiques vinculades al dret de les dones a la ciutat.
Genurb
Grup mundial d'acadèmiques i activistes urbanes feministes que exploren pràctiques ciutadanes del sud global.
Women in Cities International
Xarxa sorgida a partir de la feina sobre la seguretat de les dones a les ciutats canadenques.

Governs locals i gènere

Ciudad
Apartat del web de l’Ajuntament de Barcelona que tracta temes d’urbanisme des d’una perspectiva de gènere.
urbanisme
Mesures preses des del 2017 a Barcelona per incorporar la perspectiva de gènere en la planificació urbanística.
Persones
Mesures preses des del 2017 a Barcelona per aconseguir una democratització de la cura.
Perspectiva de genere
Manual publicat pel Govern basc per a la realització de mapes d'anàlisi urbana amb perspectiva de gènere.
vancouverq
Estratègia perquè les dones tinguin ple accés als recursos i participin en la vida de la ciutat de Vancouver.
viena
Informe de la ciutat de Viena sobre la integració de la perspectiva de gènere en l'urbanisme.

Informes, guies i manuals

Urbact
Informe dissenyat per inspirar persones amb responsabilitats polítiques perquè actuïn per la igualtat de gènere.
Informe sobre la visió de gènere i la perspectiva de polítiques públiques a escala metropolitana.
Dret dones
Manifest per la igualtat de drets de dones i nenes i la seva participació en el disseny de l'espai urbà.
Dones ciutat
Agenda elaborada per dones llatinoamericanes que visibilitza les seves demandes per garantir el dret a la ciutat.
Women4climate
Informe sobre el lideratge i el coneixement expert de les dones poden promoure ciutats inclusives i sostenibles.
Perspectiva de gènere
Manual per a la planificació i el disseny urbans amb perspectiva de gènere.

Bibliografía

genere
Llibre de l’autor Doreen Massey que aborda l’espai i el lloc des d’un enfocament relacional i de construcció del gè
Ciudad y territorio
Monogràfic que mostra la situació actual a Espanya sobre la integració de les dimensions de gènere en l'urbanisme.
Ciutat
Article de Blanca Valdivia sobre el canvi de paradigma en el qual la vida és al centre de l'urbanisme.
Genere
Article de Daphne Spain sobre les ciutats estatunidenques han reforçat les relacions de gènere des del segle XX.
Dones segle XX
Article de Navid Mashhadi Moghadam i Mojtaba Rafieian que revisa els treballs publicats sobre dones i ciutats.
Disseny urbà
Article de Dolores Hayden sobre com seria una ciutat dissenyada per dones.
Ciutats vives
Documental per reflexionar sobre les nostres ciutats i com hi desenvolupem la vida des d'una perspectiva feminista.