Com detectar el plagi

Selecció d'eines per a detectar el plagi en una obra. 

Viquipèdia - Detecció de plagi
Entrada del terme detecció del plagi a la Viquipèdia.
Detectar el plagi
Recull de programes per a detectar el plagi elaborat per la Universidad de Sevilla.

Eines

Crot Software
Programari dque engloba un conjunt d'eines orientades a posar al descobert el plagi en treballs acadèmics.
 HelioBLAST
Motor de cerca que compara textos a partir de paràgrafs entre 10 i 100 paraules clau.
Plagiarism Detector
Servei en línia per a detectar el plagi en documents o pàgines web.
Plagium
Eina gratuïta de cerca i seguiment de plagis.
Eina gratuïta que detecta plagis en línia.