Com dissenyo i planifico el meu curs?

Recursos per dissenyar i planificar el teu curs

Última actualització: 
09.10.20

Recursos

Diseño de cursos online
Seminari web en què es donen pautes per ajudar els mestres, el professorat i el personal docent en general
El diseño: el profesor como diseñador tecnopedagógico
Recurs de suport sobre la figura del professor com a dissenyador tecnopedagògic.
MOOC Design Principles. A Pedagogical Approach from the Learner’s Perspective
Recurs de suport en què es fa una aproximació pedagògica des de la perspectiva del professor.
Good practices in European Short Learning Programmes (E-SLP) in The Envisioning Report for Empowering Universities (3rd edition)
Recurs de suport sobre bones pràctiques en els European Short Learning Programmes (E-SLP).
Enseñar en la Era Digital. Guía para el diseño de la enseñanza y el aprendizaje
Recurs de suport sobre el disseny de l'ensenyament i l'aprenentatge en l'era digital.
Smartpapers temáticos publicados por el grupo de investigación Edul@b
Recurs de suport sobre smartpapers temàtics publicats pel grup de recerca Edul@b.
Enseñar y aprender en línea
Recurs de suport sobre l'ensenyament i l'aprenentatge en línia.
E-actividades para un aprendizaje activo online
Seminari web en què s'analitza com es pot repensar l'aprenentatge per a un context en línia.
Diseño de Recursos Educativos Abiertos para el aprendizaje social
Recurs de suport que presenta un model de creació de recursos educatius en obert (REA)
Case-based learning in VTLE: an effective strategy for improving learning design
Recurs de suport sobre un article que presenta recerques preliminars des del punt de vista del disseny d'aprenentat
La innovación en el aprendizaje y la mejora de la práctica docente: un círculo virtuoso
Recurs de suport sobre la innovació en l'aprenentatge i la millora de la pràctica docent.
¿Qué actividades pueden hacerse en el aula?
Recurs de suport sobre quines activitats es poden fer a les aules.
Herramientas y recursos imprescindibles para la docencia no presencial
Seminari web en què s'analitza com es pot repensar l'aprenentatge per a un context en línia
Avella-Ibáñez, C. P.; Sandoval-Valero, E. M.; Montañez-Torres, C. (2017). Selección de herramientas web para la creación de actividades de aprendizaje en Cibermutua. Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 8(1), 107.
Article sobre la selecció d'eines web per a la creació d'activitats d'aprenentatge a Cibermutua.
Fernández, R.; Palacios, D.; Devece, C. (2011). Technology platforms in distance learning: Functions, characteristics and selection criteria for use in higher education
Article sobre les funcions, les característiques i els criteris de selecció de les plataformes tecnològiques
Ponz, M. J. (2016). Herramientas de autor: Usos y criterios de selección
Entrada del blog de docents de la Universitat Nacional de La Plata sobre els usos i els criteris de selecció
Kurilovas, E.; Serikoviene, S.; Vuorikari, R. (2014). Expert centred vs learner centred approach for evaluating quality and reusability of learning objects. Computers in Human Behavior, 30, pp. 526-534.
Article sobre l'enfocament centrat en l’expert versus el centrat en l’aprenent per a l’avaluació de la qualitat.
Senter for IKT i utdanningen (2018). Quality criteria for digital learning resources. Norway
Article sobre els criteris de qualitat dels recursos d'aprenentatge digital.
Los social media como fuente de recursos para la docencia
Seminari web en què s'ofereixen claus per analitzar i treballar de manera pràctica assumptes com ara les fonts
Cómo presentar una actividad, escrita o audiovisual, en línea
Seminari web en què s'explica la creació i la presentació d'activitats en dues modalitats: escrita i audiovisual