Com evitar el plagi

Recull de recursos pràctics per a aplicar en l'elaboració del teu treball.

El plagi: què és i com s'evita
Píndola informativa elaborada per la biblioteca de la UPC sobre el bon ús de la informació.
Què és el plagi i com podem evitar-lo
Document creat per la biblioteca de la Universitat de València que recull recursos per detectar i evitar el plagi.
Com evitar el plagi; com detectar-lo
Pàgina creada per la biblioteca de la UPC que recull diversos recursos per detectar i evitar el plagi.
Aprèn sobre el plagi i com evitar-lo
Pàgina creada per la biblioteca de la UA que recull diversos recursos per detectar i evitar el plagi.
Beware of plagiarism!
Document que es fa arribar als alumnes matriculats a la University of Ottawa.

Recursos pràctics

Online Writing Lab
Recurs que ofereix estratègies per a detectar plagis, i recursos per a la redacció de textos en plagi acadèmic.
Plagiarism.org
L'objectiu d'aquesta pàgina web és evitar el plagi digital mitjançant eines i recursos pràctics.
Recursos per citar correctament la bibliografia.