Com protegir la meva obra

Fórmules per a protegir el teu treball i reivindicar-ne l'autoria. 

Protegir l'autoria de les publicacions
Pàgina creada per la biblioteca de la UPC que explica el què cal fer per a evitar el plagi del teu treball.
Viquipèdia - Copyleft
Entrada del terme copyleft a la Viquipèdia.
Organització Creative Commons
Organització que desenvolupa plans per reduir les barreres legals de la creativitat.

Propietat intel·lectual

Viquipèdia - Drets d'autor
Entrada del terme drets d'autor a la Viquipèdia.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Accés a informació relativa al dret de propietat intel·lectual, què consisteix, qui participa i com és el procés.