D3.js Data-Driven Documents

D3.js (o simplement D3 de les sigles de Data-Driven Documents) és una biblioteca de JavaScript per a produir, partint de dades, infogrames dinàmics i interactius en navegadors web.

Última actualització: 
06.11.18
D3.js Data-Driven Documents [web]
Pàgina oficial de la biblioteca de JavaScript per a visualització de dades.
Visualització de la informació a la Biblioteca
Cerca precuinada de documents a text complet de la matèria Visualització de la informació al cercador general
D3 Library
Tècniques, interacció i animació, mapes, estadístiques i exemples.
D3.js a la Wikipedia.
Data Visualization: a successful design process
Llibre que explora la manera de visualitzar les dades analitzades.