DataCamp

DataCamp és una plataforma en línia que ofereix cursos, tutorials i projectes en ciències de dades. S'hi poden completar skill tracks per demostrar les habilitats en algun tema específic, metodologies, llibreries o activitats. També s'hi poden triar career tracks, que són cursos enfocats a començar una carrera, com la de científic de dades, analista de dades, etc.

Última actualització: 
12.02.21

Introducció a DataCamp

Datacamp
Pàgina oficial d'accés als cursos oferts per DataCamp.
Datacamp
Vídeo a la plataforma YouTube en què es presenta la nova imatge de DataCamp, que fa més usable el recurs.
enginyeria de dades
Entrada al blog de DataCamp en què s'explica què és l'enginyeria de dades i els seus fonaments bàsics.
Tutorial Datacamp
Accés a la pàgina web de tutorials de DataCamp.

Consells útils per aprendre amb DataCamp

Datos
Entrada al blog de Nekosphera en què s'explica què és DataCamp i els seus fonaments bàsics.
Datos
Entrada al blog de Towards Data Science en què es mostren consells per utilitzar DataCamp d'una manera correcta.
Data
Entrada al blog de Towards Data Science en què s'exposen setze consells per esdevenir analistes de dades.
Python
Entrada al blog de Simpliv LCC en què s'exposen motius sobre la utilitat de Python.
Python
Entrada al blog de Simpliv LCC en què s'explica què és Python i es mostren els motius per fer-lo servir.

Llenguatges de programació

SQL
Introducció de l'equip de DataCamp sobre SQL i els seus fonaments bàsics.
Mysql
Recurs d'OpenWebinars en què s'explica de manera detallada què és SQL i les seves característiques.
python
Recurs d'OpenWebinars en què s'explica de manera detallada què és Python i les seves característiques.
Python
Entrada al blog de Stackoftuts en què s'exposa què és Python i per a què s'utilitza i es compara amb Java.
R
Recurs de Matthew Renze en què s'explica de manera detallada què és R i les seves característiques.
R
Recurs d'OpenWebinars en què s'explica de manera detallada què és R i les seves característiques.

Cursos sobre DataCamp

Python
Curs introductori a Python per conèixer les funcionalitats bàsiques d'aquest llenguatge de programació.
R
Curs introductori a R per conèixer les funcionalitats bàsiques d'aquest llenguatge de programació.
Sql
Curs introductori a SQL per conèixer les funcionalitats bàsiques d'aquest llenguatge de programació.

Tutorials en vídeo

R
Recull de vídeos a YouTube en què DataCamp presenta el tutorial per programar en el llenguatge de programació R.
python
Recull de vídeos a YouTube en què DataCamp presenta el tutorial per programar en el llenguatge Python.
youtube
Compte oficial de DataCamp a YouTube.