Dia Internacional del Medi Ambient

Recull de recursos sobre el medi ambient i la sostenibilitat ambiental.

Última actualització: 
26.05.21

Consum energètic

Sostenible
Llibre sobre desenvolupament sostenible, problemes ambientals globals i política ambiental (en anglès).
Renovable
Blog sobre l'energia que aborda temes com el medi ambient, les noves energies o l'estalvi energètic (en espanyol).
Energia al mon
Xerrada sobre la quantitat d'energia que necessita el món per funcionar i la que necessitarem en el futur (anglès).
Energia que fem servir
Xerrada que ens convida a saber més coses sobre l'energia, un recurs utilitzem cada dia i que no som conscients.
Som energia
Blog de la cooperativa Som Energia en què es tracten notícies i consells relacionats amb l'energia renovable.
Energia neta
Xerrada sobre quant trigaríem a aconseguir que la nostra energia produïda fos totalment neta (en anglès).
Sostenibilitat
Llibre sobre la reducció de la producció per assolir la justícia social i la sostenibilitat ecològica (en anglès).
Carro de combate
Llibre que ens fa ser conscients del nostre consum perquè tingui el menor impacte possible en el planeta.
La bossa o la vida
Llibre que ens planteja d'una manera clara diferents perspectives de la crisi ecològica en la qual estem immersos.
Opcions
Portal web on ens expliquen com consumir menys i millor i amb consells per practicar el consum conscient.
Estalvi energetic
Vídeo amb consells pràctics per estalviar energia a la llar i al transport.

Alimentació

Observatori FAROS de l’Hospital Sant Joan de Déu
L’Observatori FAROS de l’Hospital Sant Joan de Déu publica aquesta guia sobre bons hàbits d’alimentació infantil.
Donació i reaprofitament d'aliments
La Generalitat de Catalunya presenta les principals causes del malbaratament d’aliments per sectors.
L’Agència de Residus de Catalunya proporciona consells, publicacions específiques, experiències i campanyes, etc.
Alimentació sostenible
Documental sobre com la crisi econòmica actual ha fet més evident el problema del malbaratament d'aliments.
Sostenibilitat alimentària
21.11.16
No tothom té el privilegi de gaudir d’una alimentació adequada i sense restriccions.
Maduca no caduca
Documental que explica que un terç del que el planeta produeix per menjar es llença a les escombraries (espanyol).
Plataforma aprofitament aliments
Plataforma que treballa en xarxa amb persones i entitats que promouen una cultura de l'aprofitament dels aliments.

Què hi puc fer jo? Poder de decisió en el consum

Hort urbà
Recull d'informació sobre com fer un hort urbà a casa i com se n'ha de tenir cura.
Ecosistema
Guia amb una introducció a les accions per aturar la degradació dels ecosistemes i fomentar-ne la recuperació.
Sostenibilitat ambiental
Guia amb un recull d'accions quotidianes per tal d'ajudar a recuperar la salut del medi ambient (en espanyol).
Neteja digital
Document que ens explica l'impacte negatiu que té internet sobre l'ecologia i el medi ambient.
Mediambient
Recull de jocs en línia educatius centrats en el medi ambient i la sostenibilitat ambiental.
Estalvi energia
Document en què es proposen consells i passos que es poden seguir per estalviar aigua a casa.
Energia a casa
Recull de recursos on es presenten consells relacionats amb l'ús i l'estalvi d'energia a casa.
Energia eficient
Web en què es presenten consells i recomanacions per estalviar energia o fer-ne un consum més eficient a casa.

Dia Mundial del Medi Ambient

Dia Mundial del Medi Ambient
Web sobre el Dia Mundial del Medi Ambient en què es planteja què podem fer per millorar la situació actual.
Dia de la Tierra
Vídeo sobre el Dia de la Terra presentat per Alec Baldwin sobre el nostre món i el canvi que necessita (en anglès).
Mediambient genere
Conferència de la Fundació Biodiversitat sobre medi ambient i gènere i la relació que hi ha entre tots dos factors.
Setmana verda
Pàgina web de la Comissió Europea sobre la Setmana Verda Europea del 2021, on es presenten els plans de futur.

Documental

Aigua crisi
Documental de Netflix disponible a YouTube sobre la crisi mundial de l'aigua.