Diccionaris

Obra que recull els mots d’una llengua, els termes d’una ciència, d’un art, d’una activitat, etc., amb llur significació, disposats en un ordre determinat, normalment alfabètic, que pot contenir d’altres informacions de naturalesa gramatical, fonètica, etc. [DIEC2]

Última actualització: 
31.10.18

Diccionaris

Un recull d'obres de referència lexicogràfica.

Diccionari de llengua catalana. Segona edició
Diccionari normatiu de la llengua catalana publicat per l'Institut d'Estudis Catalans.
enciclopedia.cat
Versió actualitzada de l'Enciclopèdia Catalana.
Diccionaris Larousse: sinònims
Portal de Larousse Editorial, que permet fer consultes a diversos diccionaris bilingües i monolingües.
Diccionari català-valencià-balear
Edició electrònica consultable del Diccionari català-valencià-balear que recull variants dialectals del català.
Lèxic Obert Flexionat de Català (LOFC)
Recull de recursos sobre diversos aspectes de la llengua.
Diccionari de sinònims de frases fetes
Diccionari que relaciona conceptes amb locucions i frases fetes, amb 5.500 conceptes i 15.500 locucions.
Acronym Finder
Diccionari d’acrònims, abreviacions i sigles que ens retorna la seva definició, amb més d’un milió de definicions.
Diccionari de sinònims
Diccionari de sinònims en català que elabora una llista de resultats a partir de la paraula entrada.
Paremiologia catalana comparada digital
Base de dades de parèmies o proverbis en català amb referència a la primera aparició escrita que se n'ha trobat.

Diccionaris

Un recull d'obres de referència lexicogràfica.

Diccionario de la Real Academia Española
Diccionari de referència de la llengua espanyola, resultat de la col·laboració de totes les acadèmies de l'idioma.
Diccionarios de la Real Academia Española
Recull de diccionaris de la Reial Acadèmia Espanyola. Conté diversos diccionaris de la llengua espanyola.
DRAE
Troba paraules buscant termes de cerca per la definició.
Acronym Finder
Diccionari d’acrònims, abreviacions i sigles que ens retorna la seva definició, amb més d’un milió de definicions.
Sinonimos.org
Diccionari de sinònims.
Diccionario de sinónimos online
Diccionari de sinònims en espanyol que retorna una llista de resultats a partir de la paraula entrada.
antonimos.net
Recurs per cercar definicions dels termes que volem i els seus termes oposats.
Diccionario de americanismos
Repertori lexicogràfic que recull mots específics de l'espanyol d'Amèrica.
Diccionari espanyol Xile
Diccionari específic de lèxic i modismes xilens.
Diccionario de mexicanismos
Diccionari de mots mexicans de l'Acadèmia Mexicana de la Llengua.
Diccionario del español de México
Diccionari específic de lèxic mexicà, de l'Acadèmia Mexicana de la Llengua.
Diccionario breve de colombianismos
Diccionari específic de lèxic colombià, de l'Acadèmia Colombiana de la Llengua.

Diccionaris

Un recull d'obres de referència lexicogràfica.

Lexico
Ofereix accés gratuït a nombrosos diccionaris publicats per Oxford University Press; també té secció de gramàtica.
Merriam-Webster
Merriam-Webster produeix els diccionaris líders d'anglès americà.

Diccionaris STEM

A Dictionary of Computing
Diccionari d'Oxford Reference en línia especialitzat en termes d'informàtica i TI. Conté més de 6.500 definicions.
A Dictionary of the Internet
Diccionari en línia sobre Internet.

Diccionaris i glossaris de Dret

Vocabulari de dret penal i penitenciari
Vocabulari català-castellà amb termes de dret penal, dret processal penal, dret penitenciari i dret penal militar.
TERMCAT
Versió en línia del Diccionari de dret administratiu.
TERMCAT
Diccionari amb termes de dret civil aplicable a Catalunya.
TERMCAT
Termes referents a les institucions de la Unió Europea i al dret comunitari.
Diccionari de la renda
Aquest diccionari recull els termes bàsics per a fer la declaració de la renda i del patrimoni.
Vocabulari de dret mercantil
Vocabulari bilingüe català-castellà de dret mercantil.
Diccionari jurídic català
Diccionari enciclopèdic especialitzat
Diccionario del español jurídico
Diccionari especialitzat en terminologia jurídica, amb l’aval de la RAE i el Consell General del Poder Judicial.

més diccionaris de dret

FindLaw
Diccionari amb més de 8.000 termes de l'àmbit de la fiscalitat en anglès.
The Law Dictionary
Font de referència per a les definicions d'informes de dret i sentències judicials dels EUA.
Biblioteca Termcat de Dret
Obres de referència especialitzades en dret del TERMCAT disponibles en línia.
Nolo’s Free Dictionary of Law Terms and Legal Definitions
Diccionari sobre terminologia legal i les respectives definicions.

Diccionaris de Política

Diccionario de política
Explicació i interpretació senzilla dels conceptes principals que formen part del discurs polític
Obra de pensament polític àmpliament reconeguda com una guia profunda i imparcial del pensament
Situar, descriure, valorar la participació de les dones en el moviment general...
Enciclopedia de paz y conflictos
Enciclopèdia de pau i conflictes.
Diccionari dels partits polítics de Catalunya, segle XX
Diccionari molt útil per a qualsevol lector interessat en la història política de Catalunya del segle xx
Terminologia electoral bàsica
Terminologia electoral bàsica que recull termes relacionats amb el procés i els sistemes electorals.

Diccionaris d'Economia i Finances

Diccionari dels mercats financers
Diccionari que recull centenars de termes amb les denominacions i definicions relatius als mercats financers
Dictionary of banking terms
Definicions exhaustives i actualitzades de centenars de termes relacionats amb la banca i altres serveis financers
Dictionary of economics
Diccionari que conté més de 3.000 termes explicats en un llenguatge clar i senzill
A Dictionary of Accounting
Diccionari que conté definicions de l'argot financer més actual.
A dictionary of Human Geography
Guia detallada de tots els aspectes de la geografia humana.
Financial Times Lexicon
Glossari de termes financers, i d'accés gratuït, amb més de 10.000 entrades, que forma part de Financial Times.
Economics A-Z
Diccionari de termes econòmics, d'accés gratuït i en línia, de la revista The Economist.
The Concise Encyclopedia of Economics
The Concise Encyclopedia of Economics (CEE), 2a. ed., 2008, és una enciclopèdia d'economia en línia.

Diccionaris d'Informació i Documentació

Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación
Imprescindible per a estudiants i professionals de ciències de la documentació.
Diccionario de símbolos
És la versió última i definitiva de l'obra en prosa més important del poeta i crític d'art Juan Eduardo Cirlot.

Diccionaris d'Educació

A Dictionary of Education
Diccionari d'ensenyament que proporciona definicions clares i concises per a 1.250 termes.

Diccionaris de Sociologia

A Dictionary of sociology
Diccionari de sociologia en anglès.
A dictionary of environment and conservation
Diccionari en línia de medi ambient i conservació.
A dictionary of Human Geography
Guia detallada de tots els aspectes de la geografia humana.
The Oxford dictionary of Islam
Diccionari en línia de l'Islam, centrat en els àmbits religiós, polític i social del món islàmic modern.

Diccionaris de Psicologia

A Dictionary of Psychology (3 ed.)
Amb més d'11.000 entrades, aquest diccionari abraça totes les branques de la psicologia.