Monogràfics

Mostrant 51 - 60 de 75
United States Supreme Court Building, from Wikimedia Commons
26.10.17
Recursos d'informació oberts o accessibles gratuïtament a Internet en l'àmbit del Dret.
OER a la UOC
26.10.17
En aquest monogràfic es recullen els recursos educatius oberts que es produeixen a la UOC.
Patrimoni audiovisual obert
26.10.17
Recull amb motiu del Dia mundial del parimoni audiovisual amb informació de l'esdeveniment i recursos audiovisuals.
Intervenció psicològica mitjançant les TIC en nens i adolescents
18.10.17
Les apps mòbils s’han convertit en el camí més ràpid per a establir comunicació entre els pacients i professionals.
eHealth: la transformació del model assistencial
28.06.17
L'eHealth ofereix una sèrie de serveis clau per portar a terme la transformació del model assistencial.
Crowdfunding
28.02.17
El crowdfunding, també conegut com micromecenatge, és una alternativa als préstecs bancaris.
Premsa i actualitat
27.01.17
Continguts informatius per àmbit temàtic i geogràfic.
Mediació
17.01.17
La mediació és un procediment de resolució de conflictes alternatiu a la via judicial.
Avaluació de revistes científiques
05.12.16
Indicadors bibliomètrics per avaluar la qualitat de les revistes científiques.
Sostenibilitat alimentària
21.11.16
No tothom té el privilegi de gaudir d’una alimentació adequada i sense restriccions.