Patrimoni audiovisual obert

Recull amb motiu del Dia mundial del patrimoni audiovisual, que es celebra el 27 d'octubre.

Inclou informació sobre aquest esdeveniment i les institucions que el promouen, així com bancs de recursos audiovisuals: repositoris, axius de la UNESCO, mitjans de comunicació en línia i projectes experimentals.

Última actualització: 
21.11.18

La Conferència General de la Unesco va aprovar el 2005 la commemoració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual com a mecanisme per fer prendre més consciencia en general de la necessitat d’adoptar mesures urgents i reconèixer la importància dels documents audiovisuals com a part integrant de la identitat nacional.

La finalitat inicial dels repositoris és la conservació digital i la seva finalitat permanent és l’emmagatzematge, l’accés i la sostenibilitat. Els repositoris dels mitjans que aquí s’esmenten es regeixen per diferents acords de llicència, com fonts de codi obert i fonts de pagament i repositoris privats (d’accés restringit). 

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco) vol millorar l’accés públic a la informació sobre les seves activitats i manté aquestes plataformes multimèdia en línia, a més dels documents informatius i materials presentats aquí, únicament amb finalitats informatives.

Gràcies a internet, els continguts multimèdia, siguin d’imatges, sonors o escrits, es poden distribuir-se i s’hi pot accedir de múltiples maneres. Aquí es recullen algunes plataformes multimèdia audiovisuals en línia.

 

Les exploracions audiovisuals han fet possibles projectes experimentals (en versió beta o en diferents fases de desenvolupament) que ofereixen presentacions innovadores i accés en línia a materials sonors, d’imatges o altres tipus de materials audiovisuals.