Periodisme de dades

Presentem el periodisme de dades, amb professionals polivalents, tant del món del periodisme com del de la informàtica, i també del disseny, que localitzen, compilen, comuniquen i posen en context les dades en un món de sobreinformació. El seu objectiu? Respondre preguntes i generar coneixement: explicar històries amb dades. Consulta continguts introductius, exemples d'èxit, eines per a la pràctica professional i organitzacions que promouen el periodisme de dades.

Última actualització: 
03.12.18
Article de Paul Bradshaw en què explica com es treballa com a periodista de dades.

Projectes i exemples

Iniciativa independent de periodisme de dades que va néixer el 2015 a càrrec de Khalid Khattak.
Portal en el qual es poden observar els projectes de visualització de dades que s’han dut a terme.
Portal d’aquesta iniciativa, que treballa per la transparència de les dades i el seu accés a tots els ciutadans.
Entrevista en anglès a Michael Bauer, durant les Jornades de Periodisme de Dades i Open Data.

Periodisme de dades als mitjans

Secció del diari The Guardian dedicada al periodisme de dades.
Secció del diari Ara dedicada al periodisme de dades.
Secció del diari The New York Times dedicada al periodisme de dades.
Blog del diari La Nación que està enfocat al periodisme de dades.
Secció del diari The Economist dedicada al periodisme de dades.
Secció del diari Los Angeles Times dedicada al periodisme de dades.
Secció del diari The Washington Post dedicada al periodisme de dades.
Secció del diari The Texas Tribune dedicada al periodisme de dades.
Article que fa una introducció al periodisme de dades, fa una definició del terme i el relaciona amb altres.

Guies i manuals

Projecte gratuït i obert fet per a periodistes, programadors i dissenyadors d’Espanya, Portugal i l’Amèrica Llatina
Llibre que orienta els iniciats en periodisme de dades i que els guia per a trobar els llocs on poder cercar dades.
Data Visualization: a successful design process
Llibre que explora la manera de visualitzar les dades analitzades.

Comunitats de pràctiques

Portal de Google en el qual es treballa per a l’organització de les dades i l’accés a aquestes a escala mundial.
Portal d’aquesta organització que utilitza les habilitats dels seus membres per a exposar informació.
Portal d’aquesta fundació que treballa per dissenyar eines per a la comunicació entre comunitats.
Presentació de D. Grasso que ens mostra els passos que cal fer per a la recollida de dades i la seva visualització.

Organitzacions

Portal d’aquesta organització sense finalitat de lucre que promou el periodisme a tot el món.
Portal d’aquesta fundació nord-americana amb ramificacions en l’art, la tecnologia i el periodisme.
Portal d’aquesta fundació nord-americana que per mitjà del periodisme busca la transparència governamental.
Dossier del CCCBLAB en què hi ha articles, entrevistes i cròniques de les jornades dedicades al periodisme de dades

Jornades, conferències i congressos

Portal en el que s'hi recull la documentació de tots els congressos de periodisme digital que es fan a Espanya.
Entrada de les I Jornades de Periodisme de Dades i Open Data que van tenir lloc a Espanya.
Migraciones Visualizar ’17
Entrada d’aquest portal dedicada al taller internacional de la visualització de dades que es fa anualment.
Entrevista en castellà a Mar Cabra durant les Jornades de Periodisme de Dades i Open Data.

Dret d'accés a la informació i la transparència

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
BOE
Llei que regula els drets d’accés a la justícia en medi ambient.
Reglament relatiu a l’accés del públic als documents del Parlament Europeu, del Consell i de la Comissió.
Global Right Information Rating
Portal que fa una anàlisi comparativa de les lleis sobre la informació a escala mundial.
Portal no governamental que ajuda els ciutadans a obtenir informació de la Unió Europea.