Plagi acadèmic

Avui dia resulta molt fàcil copiar un text d'internet i enganxar-lo al treball acadèmic sense citar les fonts consultades. En el món acadèmic, això s'anomena plagi. Segons el Diccionari de l'Institut d'estudis catalans, plagiar és «prendre i utilitzar com si fossin propis reflexions, escrits o invencions d'una altra persona». Des del punt de vista legal el plagi és una infracció del dret d'autor. 

Última actualització: 
02.02.21

Per tal de saber una mica més què és el plagi, la Biblioteca de la UOC ha elaborat aquest monogràfic en què es donen recursos i eines per a evitar i detectar el plagi, pautes per a protegir l'obra intel·lectual i també bibliografia complementària.

Què és?

Viquipèdia - Plagi
Entrada del terme plagi a la Viquipèdia.
Lucha contra el plagio desde las bibliotecas universitarias
Internet s'ha convertit en la font principal on localitzar informació, el que ha propiciat la pràctica de plagi.

Recull de recursos pràctics per a aplicar en l'elaboració del teu treball.

Selecció d'eines per a detectar el plagi en una obra. 

Fórmules per a protegir el teu treball i reivindicar-ne l'autoria. 

Accés a la normativa de la UOC sobre el plagi i les orientacions que es donen als estudiants.

Consulta informació relacionada amb el plagi acadèmic (llibres, articles, vídeos...).