Publicitat ara i abans: fonts divulgatives

Monogràfic que recull fonts d'informació divulgatives sobre campanyes publicitàries, tant actuals com històriques. S'ha elaborat amb la col·laboració de la professora de la UOC Lola Costa.

Última actualització: 
17.02.21