Recomanacions, directrius, normativa i estàndards

Les normatives, els estàndards, les regulacions i les directrius són documents que recullen especificacions metodològiques i tècniques resultants de l’experiència i el desenvolupament de la tecnologia o d’una activitat.

Última actualització: 
31.10.18

Multidisciplinaris

Hi ha organismes d’abast internacional que recullen i publiquen estàndards que diferents sectors professionals assumeixen voluntàriament com a norma.

AENORmás
Consulta de més de 30.000 normes.
AENOR
S’encarrega d’elaborar les normes tècniques espanyoles (UNE). Àmbit multidisciplinari.
ISO - International Standards Organization
Organització internacional encarregada d’elaborar les normes ISO, d'àmbit multidisciplinari.
CEN - European Committee for Standardization
Web del Comitè Europeu de Normalització (CEN).
Global Standards Information - NIST
Web de l’Institut Nacional d’Estàndards i Tecnologia (NIST).
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards
Impulsa el desenvolupament d’estàndards oberts per a la societat de la informació.

Informàtica i telecomunicacions

Standards Dictionary - IEEE Explore
Text complet de les normes editats per IEEE/IEE des del 1988.
IEC - International Electrotechnical Commission
Organització de normalització en els camps elèctric i electrònic.
International Telecommunication Union - ITU
És l'agència especialitzada en les tecnologies de la informació i la comunicació de les Nacions Unides (ONU).
W3C - World Wide Web Consortium
Principal organització de normalització del World Wide Web (WWW).
Ecma International
Associació dedicada a la normalització de sistemes d’informació i de comunicació.
List of computer standards - Wikipedia
Llista d’estàndards de programari i maquinari d’ordinadors a la Viquipèdia en anglès.

Informació, documentació i comunicació

IFLA Standards
Estàndards de la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Institucions (IFLA).
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Normativa
Estàndards i normatives del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC).
ALA Standards & Guidelines
Estàndards i directrius de l’Associació de Biblioteques Americanes (ALA).
The International ISBN Agency
Agència encarregada de gestionar el número internacional normalitzat per a llibres (ISBN).
ISAN - International Standard Audiovisual Number
Agència encarregada del número internacional normalitzat per a les obres audiovisuals (ISAN).
IPTC - International Press Telecommunications Council
Consorci que agrupa les agències de notícies i les empreses de comunicació més importants.

Museologia

ICOM - International Council of Museums
Organisme que fixa les normes i estàndards d’excel·lència de la comunitat museística internacional.

Documentació (informes, normatives, estudis, etc.) relacionada amb la pràctica professional del disseny

Psicologia

Tests i proves psicològiques
16.11.16
Col·lecció de tests i manuals de psicologia disponibles a la Biblioteca de la UOC.

Educació

AQU - Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Entitat dedicada a la promoció i l’avaluació de la qualitat en el sistema universitari català.
ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education
Promou la cooperació europea en l’àmbit de l’avaluació i el control de qualitat en l’ensenyament superior.

Llengües

IPA - International Phonetic Association
Associació creadora de l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI).

Economia i empresa

IFRS Foundation
Organització internacional encarregada de les normes internacionals d’informació financera i de comptabilitat.
IAS IFRS Standards and Interpretations - European Commission
Web de la Comissió Europea sobre les Normes Internacionals d’Informació Financera i de Comptabilitat.
CE marking: product requirements
Requisits que han de tenir els productes i les mercaderies per a poder-los vendre a la Unió Europea.
Standards Portal - ANSI
Informació sobre els estàndards de diversos països relacionats amb el comerç internacional.
EFQM - European Foundation for Quality Management
Organització europea creadora del Model EFQM d’Excel·lència.
Responsabilitat Social Corporativa
07.04.15
Recull de recursos sobre responsabilitat social corporativa (RSC).