AQU - Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Entitat dedicada a la promoció i l’avaluació de la qualitat en el sistema universitari català.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
AQU
Idioma: 
Català, castellà i anglès.