Castells and the Media

Un dels investigadors més prolífics i respectats de l'actualitat, Manuel Castells ens ha donat un nou llenguatge per a la comprensió de l'impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la vida social. Els polítics ja no poden postular per a un càrrec sense estratègies de mitjans digitals, les noves tecnologies de comunicació són una infraestructura fonamental per a l'economia, i l'internet s'ha convertit en una eina inavaluable per a la producció i consum cultural. 

Llicència: 
Gratuït