COMe IN

Publicació digital que ofereix accés ple, lliure i gratuït als seus continguts, i que s’adreça a totes les persones interessades en els temes vinculats, en un sentit ampli, a les ciències de la informació i la comunicació. Creada i mantinguda pels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), actualment es publica en català i en espanyol.

Llicència: 
Gratuït