El procés d’edició dels recursos d'aprenentatge de la UOC

Vídeo que explica de manera breu i molt gràfica el procés editorial que segueixen els recursos d'aprenentatge d’una assignatura de la UOC, des del moment en què un autor lliura els originals que ha escrit fins que aquest materials es posen a disposició dels estudiants en múltiples formats a través de l’aula del Campus Virtual.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Biblioteca de la UOC
Any de publicació: 
2016
Durada del vídeo: 
01:54
Idioma: 
Català