European Journal of Criminology

Una revista internacional avaluada per experts que publica investigacions originals d’alta qualitat. És la principal font europea d’informació i anàlisis autoritzades de criminologia i justícia penal.

Va ser llançada al gener del 2004 per la Societat Europea de Criminologia amb la col·laboració de SAGE Publishing.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Font: 
ProQuest Central