IAS IFRS Standards and Interpretations - European Commission

Web de la Comissió Europea sobre les Normes Internacionals d’Informació Financera (International Financial Reporting Standards, IFRS) i les Normes Internacionals de Comptabilitat (International Accounting Standards, IAS).

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès, francès i alemany.