IFRS Foundation

La Fundació de Normes Internacionals d’Informació Financera (IFRS Foundation) és una organització internacional sense finalitat de lucre sobre comptabilitat. El seu objectiu principal és el desenvolupament i la promoció de les normes internacionals d’informació financera (International Financial Reporting Standards, IFRS) i els les normes internacionals de comptabilitat (International Accounting Standards, IAS).

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
IFRS
Idioma: 
Anglès