Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud

Selecció d'indicadors del Ministeri de Sanitat i Consum, feta per consens entre les administracions representades en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que abraça els aspectes considerats més rellevants de la salut i del sistema sanitari espanyol.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Espanyol