International journal of food safety, nutrition, public health and technology

JFSNPH contribueix a la millora de la salut pública per mitjà de la recerca de qualitat i una millor comprensió de la ciència involucrada en la seguretat alimentària, la nutrició i la dietètica, els estudis sobre aliments, l'alimentació i la gestió de restaurants. Està disponible gratuïtament com a revista d'accés obert. 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Anglès