Journal of the American Medical Association

Revista científica de l'American Medical Informatics Association sobre informàtica biomèdica i mèdica.

Llicència: 
Pagament