Journal of Nutrition Education and Behavior

Aquesta revista científica de referència serveix de recurs global per a tots els professionals amb interès en l’educació nutricional. Abraça, per exemple, teories sobre comportaments en nutrició i activitat física o educació en seguretat alimentària.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Anglès