Llengua i estil de la UOC

Aquest web, creat i gestionat per l'equip del Servei Lingüístic de la UOC, proporciona criteris específics per al català en l'àmbit de les activitats de la Universitat. Ofereix recursos lingüístics per a tota la comunitat de la UOC i indicacions sobre el nostre llibre d'estil. L'objectiu és ajudar a resoldre dubtes i a guanyar consistència lingüística i estilística a qualsevol persona que treballi amb textos relacionats amb la UOC (autors, editors, correctors o traductors).

 
Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Universitat Oberta de Catalunya. Servei Lingüístic
Idioma: 
Català