Nature Neuroscience

Des de 1998 publica treballs de recerca relacionats amb la neurociència. Els seus editors acullen contribucions en neurociència cognitiva, cel·lular, molecular i cognitiva, així com en psicofísica, modelització computacional i malalties del sistema nerviós. Combina la recerca amb notícies i opinions, ressenyes, editorials, comentaris o ressenyes de llibres.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Anglès