Neuropsicología infantil

Aquest llibre és una aproximació als trastorns del neurodesenvolupament per mitjà de casos clínics i amb una perspectiva interdisciplinària. En cada capítol es descriu un cas i s’exposen les darreres recerques en genètica i epigenètica del trastorn, s’analitzen les alteracions cerebrals que presenta i els processos cognitius, socioemocionals i de comportament que hi ha afectats.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Castellà