OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards

Organització per a l’Avanç dels Estàndards de la Informació Estructurada (OASIS). Es tracta d’un consorci sense finalitat de lucre que impulsa el desenvolupament, la convergència i l’adopció d’estàndards oberts per a la societat de la informació.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
OASIS
Idioma: 
Anglès