W3C - World Wide Web Consortium

El Consorci World Wide Web (W3C) és la principal organització de normalització del World Wide Web (WWW). El fundador, Tim Berners-Lee, va crear el mateix WWW i també els estàndards bàsics en què es basa: URL, HTTP i HTML.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
W3C
Idioma: 
Anglès, castellà, francès i altres.