Responsabilitat Social Corporativa

La responsabilitat social corporativa (RSC), també anomenada responsabilitat social de les empreses (RSE), s’entén com el compromís voluntari de les empreses i les organitzacions d’actuar mitjançant pràctiques ètiques i transparents, més enllà de les obligacions legals. Aquestes empreses i organitzacions integren en la seva estratègia i en les seves activitats les dimensions social i mediambiental, a banda de l’econòmica.

Última actualització: 
07.08.18

Què és l’RSE (o RSC)

Algunes definicions de què és i què no és la responsabilitat social corporativa (RSC).

Responsabilitat social corporativa - Viquipèdia
Entrada del terme a la Viquipèdia.
Qué es la RSE
Explicació de què és la responsabilitat social empresarial al web de Forética.
Què és la responsabilitat social de les empreses?
Explicació al web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.
Dimensiones de la Responsabilidad Social
Curs en línia obert i massiu (MOOC) de la UNED sobre pràctiques de responsabilitat social en empreses.

Textos de referència

Selecció dels principals textos que serveixen de marc de referència per a la responsabilitat social corporativa (RSC) en l’àmbit internacional.

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
Adoptada el 1998 per la Organització Internacional del Treball.
Los Diez Principios de Pacto Mundial
Pacte global en matèria de drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció.
CFI: Los Principios de Ecuador
Informació sobre els Principis de l’Equador.
OECD Principles of Corporate Governance
Principis de govern corporatiu de l’OCDE.
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Directrius de l'OCDE per a empreses multinacionals.
Libro Verde - Fomentar un marco europeo para la RSE
Directrius de la Comissió Europea per al foment de la responsabilitat social de les empreses.
Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la RSE
Informe de la Comissió Europea de directrius de foment de la responsabilitat social de les empreses.
Informe del Foro de Expertos en RSE
Constituït el març del 2005 per iniciativa del Ministeri de Treball i Afers Socials.
Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible
Publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Selecció dels principals webs d’organismes relacionats amb la responsabilitat social corporativa (RSC) en els àmbits de Catalunya, de l’Estat espanyol i internacional.

Normativa i estàndards

Selecció de les normatives i estàndards principals vinculats amb la responsabilitat social corporativa (RSC) en els àmbits nacional i internacional.

SGE 21
Web de Forética sobre la norma SGE 21, estàndard de gestió ètica i socialment responsable.
Norma UNE 165010:2009 EX
Norma sobre «Ética. Sistema de gestión de la Responsabilidad Social de las Empresas»
Responsabilidad social 8000: Norma internacional
Text complet de l’estàndard internacional SA 8000.
ISO 26000 - Social responsibility
Web oficial de l’estàndard ISO 26000.
Monitorización RSE
Relació de guies, els estàndards i instruments normatius en matèria de responsabilitat social i sostenibilitat.
Recursos formatius de responsabilitat social
Conjunt de normatives i materials formatius proposat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.