Simuladors de càmeres fotogràfiques

Algunes assignatures fan servir algun programa informàtic per a simular l'ús d'una càmera fotogràfica al realitzar activitats. Aquí recollim alguns recursos útils per qui ha d'utilitzar el programari o hi vol aprofundir.

Última actualització: 
09.10.18

Programari

CameraSim
Programari en línia CameraSim que funciona com a simulador de càmera DSLR.
DOF Simulator
Programari en línia DOF Simulator que funciona com a simulador de càmera DSLR.
Canon - Play
Programari en línia de l'empresa Canon, especialista en productes òptics, que simula una càmera DSLR.
Fujifilm - Test our lenses
Programari en línia de l'empresa Fujifilm, especialista en productes fotogràfics, que simula una càmera DSLR.
Nikon - NIKKOR Lens Simulator
Programari en línia de l'empresa Nikon, especialista en productes òptics, que simula una càmera DSLR.

Conceptes clau

'Digital single-lens reflex camera (DSLR)' a la Wikipedia
Definició de càmera rèflex digital (DSLR) a la Wikipedia en anglès.
'Focal length' a la Wikipedia
Definició de distància focal a la Wikipedia en anglès.
'Aperture' a la Wikipedia
Definició d'obertura òptica a la Wikipedia en anglès.
'Diaphragm (optics)' a la Wikipedia
Definició de diafragma òptic a la Wikipedia en anglès.
'Film speed' a la Wikipedia
Definició d'escala de sensibilitat fotogràfica basada en el sistema ISO a la Wikipedia en anglès.
'Shutter speed' a la Wikipedia
Definició de velocitat d'obturació o temps d'exposició a la Wikipedia en anglès.

Recursos a la Biblioteca

CHILD, John; GALER, Mark (2010). La iluminación en la fotografía: técnicas esenciales
Llibre a la Biblioteca de la UOC sobre tècniques essencials per millorar la il·luminació fotogràfica.
SCHEWE, Jeff (2014). Revelado digital
Llibre a la Biblioteca de la UOC sobre tècniques per millorar el revelat fotogràfic digital.