Tests i proves psicològiques

Des d’aquest monogràfic podeu consultar la col·lecció de tests i manuals de psicologia disponibles a la Biblioteca de la UOC, i també accedir a una selecció de revistes electròniques sobre la matèria.

Última actualització: 
07.08.18

«Els tests formen part de la pràctica habitual dels professionals, docents i investigadors interessats per la mesura indirecta dels fenòmens psicològics. Al servei de l’avaluació psicològica, i en conjunció amb altres instruments com l’observació o l’entrevista, els tests tenen com a propòsit principal proporcionar les evidències necessàries que permetin als psicòlegs i a altres professionals vinculats amb les ciències socials i del comportament prendre decisions o orientar les seves intervencions en els diferents contextos en què duen a terme la seva activitat.»

Meneses, Julio; Barrios, Maite; Bonillo, Albert, i altres (2014). Psicometria [material d’aprenentatge en línia]. UOC. [Data de consulta: 30 de setembre de 2016].
<http://0-materials.cv.uoc.edu.cataleg.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00216177/html5/index.html>

 

Què són els tests psicològics?

Wikipedia - Test psicológico
Definició de test psicològic a la Wikipedia, en la qual s’exposen els diferents tipus de tests psicològics.
Psychological tests (Definició)
Definició de test psicològic al Dictionary of Human Resource Management, 2a. ed. revisada (2008).
Psychological tests in clinical research
Article que tracta de l’ús de proves psicològiques en la recerca clínica.
How should psychological assessment be considered?
Article que mostra evidències i problemes associats amb l’avaluació psicològica.
Psicometria (Material d’aprenentatge)
Accés al material d’aprenentatge de l’assignatura Psicometria del grau de Psicologia.
Guia d'avaluació psicològica (Material d’aprenentatge)
Accés al material d’aprenentatge de l’assignatura Avaluació psicològica del grau de Psicologia.

A continuació donem una llista de les matèries en les quals podeu trobar tests de diferents àmbits temàtics (psicologia, dificultats de l’aprenentatge, trastorns del llenguatge, educació…).

Tests psicològics a la Biblioteca
Cerca preenregistrada sobre tests psicològics al cercador de la Biblioteca.
Tests psicològics a la base de dades Medline
Cerca "Psychological testing" a la base de dades Medline.

Revistes sobre l'avaluació psicològica

Selecció de revistes electròniques disponibles a la Biblioteca sobre tests i avaluació de la psicologia.

Assessment
Revista acadèmica avaluada per experts sobre l’avaluació clínica aplicada.
International Journal of Educational & Psychological Assessment
Revista acadèmica d’accés obert i avaluada per experts centrada en estudis d’avaluació i mesurament.
Educational Measurement
Revista acadèmica avaluada per experts editada pel National Council on Measurement in Education.
Journal of Personality Assessment
Revista acadèmica avaluada per experts que s’ocupa de l’aplicació de mètodes d’avaluació de la personalitat.
Language Testing
Revista acadèmica avaluada per experts que tracta de l’avaluació de l’adquisició del llenguatge infantil.
European Journal of Psychological Assessment
Revista acadèmica avaluada per experts que proporciona informació fonamental sobre els desenvolupaments teòrics.

Organismes i institucions

International Test Commission (ITC)
Associació d’associacions nacionals de psicòlegs i organitzacions.
Cerca sobre tests de psicologia a la Biblioteca del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Cerca preenregistrada al catàleg de la Biblioteca del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).

Normativa i estàndards

The Standards for Educational and Psychological Testing
Normativa per a les proves psicològiques i educatives.
Directrius de la International Test Commission (ITC)
Accés a les directrius sobre l’elaboració i l’ús de tests psicològics.