Aula - Recursos d'aprenentatge

Accedeix a tots els recursos que són imprescindibles per al seguiment i la superació de les assignatures en què t'has matriculat. Aquests recursos poden ser materials propis de la UOC, articles i capítols de llibre, guies d'estudi, textos legals o altres enllaços web. També trobaràs dreceres a espais de suport a l'aprenentatge com ara La Biblioteca respon i el Repositori Institucional O2. Aquest espai ha estat confeccionat per l'equip docent de l'assignatura amb l'assessorament de la Biblioteca.

Com funciona?

Si ets estudiant pots consultar l'espai Recursos d'aprenentatge de l'Aula des de cadascuna de les assignatures en què t'has matriculat, a la secció Recursos d'aprenentatge. 

També pots consultar la versió més actualitzada dels recursos d'aprenentatge propis de la UOC de les assignatures que has cursat per mitjà de Campus > Espai personal > Els meus recursos d'aprenentatge

Si ets professor pots consultar les indicacions i els calendaris establerts des de l'apartat DOCÈNCIA

Responsables per estudis

  • Estudis d'Arts i Humanitats -  Bárbara Badell, Joan Puig
  • Estudis d'Economia i Empresa - Albert Cervera, Cecília Lacueva
  • Estudis de Dret i Ciències Polítiques - Elisabet Cervera, Mireia Castillón
  • Estudis de Ciències de la Salut - Àgueda Mercadal, Mireia Castillón
  • Estudis de Psicologia i Educació - Àgueda Mercadal, Gustavo Fernández
  • Estudis d'Informació i Comunicació - Neus Malagarriga, Joan Puig
  • Estudis d'Informàtica, Telecomunicacions i Multimèdia - Lis Balcells, Adrián de Mon
  • Doctorat - Elisabet Cervera, Magda Lizano