Encarrega una autoria nova o revisió

Encarrega una nova autoria com a recurs d’aprenentatge de l’assignatura, revisa i actualitza els recursos que ja es fan servir, i fes el lliurament d’originals dels autors/es per a editar-los. 

 

Com funciona?

Els estudis informen els Serveis de Biblioteca per a l’Aprenentatge de la necessitat de disposar de recursos d’aprenentatge que requereixen un encàrrec d’autor (recursos nous o revisions i actualitzacions). Si les peticions s’accepten i es validen des del punt de vista pressupostari en el pla de publicacions anual, cal formalitzar els encàrrecs en el Punt d'entrada de Recursos d'Aprenentatge (PERA).

Els autors elaboren el contingut en base a les Indicacions per autor/s de recursos d'aprenentage UOC

Els autors, des del Campus de la UOC (perfil Autor), podran emplenar totes les dades personals i professionals necessàries per a la correcta tramitació del contracte d'autoria, i també descarregar-se i signar els seus contractes digitalment. 

Una vegada el professorat té validats els continguts que ha encarregat, fa el lliurament dels originals dels autors als Serveis de Biblioteca per a l’Aprenentatge perquè en gestionin l’edició. 

Quan rebem els lliuraments, els fem arribar al proveïdor que s’encarrega de l’edició, el qual, segons el tipus de recurs d'aprenentatge i l’encàrrec que s’ha fet, comença l’edició dels recursos d'aprenentatge en el format més adequat, que s’ha acordat amb el professor responsable de l’assignatura.

Abans del tancament del procés d’edició, es podran corregir les galerades i, posteriorment, els recursos d'aprenentatge estaran llestos per a publicar-los a l’aula i distribuir-los per tramesa postal, si escau.