Normativa dels serveis de la Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya

Normativa dels serveis de la Biblioteca de la UOC

El 9 de desembre de 2013 el Comitè de Direcció Executiu de la Universitat va aprovar la Normativa dels serveis de la Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya, després d'una consulta al Consell d'Estudiants. La Normativa descriu i regula els serveis que ofereix la Biblioteca i és aplicable a tots els membres de la comunitat universitària de la UOC. La Normativa entra en vigor el dia 20 de febrer de 2014.

Text aprovat pel Comitè de Direcció Executiu el 9 de desembre de 2013, i modificat pel Consell de Direcció el 18 de novembre de 2019.

 

Enllaç al recurs